Parttime betrekking
-
LRM

Onafhankelijke bestuurders

LRM: zuurstof voor groei

LRM is een impactgedreven investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. LRM zorgt voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren, kunnen groeien.

LRM transformeert het economische DNA van Limburg door kapitaal en infrastructuur ter beschikking te stellen aan beloftevolle, jonge ondernemingen. LRM is dé katalysator voor de transitie van de Limburgse ‘maakeconomie’ naar een innovatieve en technologische economie.

Momenteel is LRM op zoek naar:

(m/v) onafhankelijke bestuurders

die in het kader van het decreet deugdelijk bestuur van de Vlaamse overheid de samenstelling van de raad van bestuur met complementaire competenties kan versterken.

Uw profiel

 • U heeft ervaring als bestuurder.
 • U heeft ruime ervaring op directieniveau of als bestuurder in minstens één van de volgende domeinen:
  • De werking van de Vlaamse economie en de bedrijfswereld, bij voorkeur in één of meerdere van de investeringsthema’s waarop LRM extra inzet: slimme maakindustrie; technologie & diensten; duurzame samenleving; gezondheid & zorg, innovatief vastgoed en bedrijventerreinen; erfgoed en vrijetijdsbeleving.
  • De financiële structuur en de totstandkoming van transacties.
  • De werking van organisaties die ook maatschappelijke doelstellingen hebben en de werking van de overheidsaandeelhouder.
 • U bezit een strategisch en conceptueel denkvermogen.
  • Grondige kennis van bedrijfsprocessen, human capital management en organisatieontwikkeling strekken tot aanbeveling.
  • U bent een onafhankelijke en vernieuwende denker die zijn/haar mening kritisch, constructief en collegiaal vormt en uitdrukt. U bent betrokken en geëngageerd, op samenwerking gericht, discreet en integer en hanteert hoge ethische normen.
  • U voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals beschreven in het decreet deugdelijk bestuur van de Vlaamse overheid en u heeft geen belangenconflict met de activiteiten van LRM.

Engagement

 • U engageert zich voor een periode van zes jaar aanvangend vanaf juni 2021. De bestuursvergaderingen vinden elf keer per jaar plaats op de zetel van LRM in Hasselt.
 • De vergoeding bestaat uit een vast jaarbedrag, verhoogd met een zitpenning per bijgewoonde vergadering.
 • U kunt ook de nodige tijd investeren als lid van één van de comités, opgezet in de schoot van de Raad van Bestuur.

Interesse in een mandaat met hoge maatschappelijke impact?

Stuur uw curriculum vitae en een gemotiveerde sollicitatiebrief uiterlijk tegen 11.05.2021 naar de heer Hugo Leroi, Voorzitter van de Raad van Bestuur, via h.leroi@lrm.be.

Uit de kandidaten tijdens dit selectieproces geïdentificeerd, zal er een shortlist van zes kandidaten geselecteerd worden door de vernieuwde Raad van Bestuur van LRM nv op 27.05.2021. De Vlaamse Regering benoemt drie onafhankelijke bestuurders uit deze lijst.