LRM als SDG-ambassadeur

De SDG’s zijn 17 doelstellingen opgesteld door de VN om tegen 2030 globale uitdagingen aan te pakken. Samen vormen de 17 SDG’s een duurzaamheidsagenda gericht op:

 • maatschappij
 • economie
 • milieu
 • mensenrechten
 • wereldvrede

SDG Ambassador

SDG's waarop LRM extra inzet

Met onze duurzaamheidsinitiatieven dragen we dus actief bij aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij selecteerden bovendien 6 materiële doelstellingen waarop we extra inzetten, omdat we specifiek vanuit LRM op die 6 vlakken de grootste impact kunnen realiseren:

 • SDG nr.7: betaalbare en duurzame energie
 • SDG nr.8: waardig werk en economische groei
 • SDG nr.9: industrie, innovatie & infrastructuur
 • SDG nr.11: duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG nr.13: klimaatactie
 • SDG nr.16: behoorlijk bestuur

SDG nr.7: betaalbare en duurzame energie

LRM investeert in innovatieve en impactvolle klimaatprojecten en eco-initiatieven. LRM heeft de expertise en de middelen in huis om strategische impactprojecten in de groene energieproductie te realiseren: windmolens, zonne-energie, energieopslag… We ontwikkelen dus projecten waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.

Enkele realisaties:

Kristal Solar Park

Kristal Solar Park

Met 99,5 MW fotovoltaïsche panelen is Kristal Solar Park op het Lommelse bedrijventerrein Kristalpark III het grootste zonnepark van de Benelux. 

Drijvend zonnepanelenpark

Drijvend zonnepanelenpark

Jaarlijks wekt dit drijvend zonnepanelenpark stroom op voor zo'n 2.000 gezinnen. 

SDG nr.8: waardig werk en economische groei

Bij alles wat we doen binnen de LRM-groep, streven we economische groei, extra tewerkstelling en meer welvaart in de regio na.

Enkele van onze realisaties:

 • Tegen 2030 willen we onze Corda Campus in Hasselt, gelegen op de vroegere Philipsterreinen, uitbreiden van 14 naar 23 hectare. De bestaande 250 bedrijven op de Corda Campus zouden er tegen dan 350 worden en de werkgelegenheid kan groeien van 5.000 jobs naar 7.500.
   
 • Met LRM investeren we in de transformatie van de voormalige industriële mijnsite Terhills naar een duurzame toeristisch-recreatieve bestemming met internationale uitstraling en een hoge belevingswaarde. In totaal werd 219 hectare voormalig industrieterrein omgevormd tot natuur (100 ha) en recreatie (119 ha). Door een economische bril gekeken, zijn de blikvangers op Terhills het Terhills Hotel, Terhills Cablepark, Elaisa Wellness en Terhills Resort, een duurzaam vakantiepark met 250 vakantievilla’s.
Terhills

Terhills

Transformatie van de voormalige industriële mijnsite Terhills naar een duurzame toeristisch-recreatieve bestemming

Terhills evenementenplein

Terhills

Outdoor eventzone van 5.500m² aan de schatbok op de Terhills-mijnsite.

Corda Campus

Corda Campus

Masterplan Corda Campus: groeien van 250 naar 350 bedrijven en van 5.000 jobs naar 7.500 jobs.

SDG nr.9: industrie, innovatie & infrastructuur

De LRM-groep verandert het economisch landschap door zelf innovatief vastgoed en infrastructuur te ontwikkelen.

Verder verschaffen we risicokapitaal aan bedrijven met beloftevolle projecten, zodat ook zij hun positieve impact kunnen vergroten.

Enkele voorbeelden van innovatief vastgoed:

 • Thor Park in Genk, goed voor 93 hectare, is een globaal herbestemmingsproject op de voormalige mijnsite van Waterschei (Genk). Het is een bedrijven-, technologie-, opleidings- en wetenschapspark dat de ambitie heeft om hét competentiecentrum te worden met betrekking tot drie domeinen:  energietransitie, slimme maakindustrie en smart city applicaties.
   
 • Met ruim 250 bedrijven en 5.000 mensen is de Hasseltse Corda Campus één van de grootste bedrijvencampussen van Europa. De mix van start-ups, scale-ups en corporate bedrijven zorgt er voor een uniek ecosysteem. Tegen 2030 zal LRM de campus uitbreiden met 9 hectare, zodat er ruim 2.500 extra mensen aan de slag kunnen. En met de komst van de Corda Arena in 2025 heeft de campus de grootste digitale belevingsarena van het vasteland. Ideaal voor events tot 4.000 mensen.
   
 • DronePort biedt een state-of-the-art testomgeving aan voor drones. Er is een bruisend ecosysteem aanwezig van onderzoekers, start-ups en ondernemers in de drone-industrie, alsook een specifieke incubator voor jonge bedrijven.
   

Enkele voorbeelden van risicokapitaal:

 • Investering van 4.400.000 euro voor innovatief toestel van Hippo Dx voor allergietesten in ziekenhuizen
 • Doorbraak-lening van 250.000 euro voor Recybuild, een familiebedrijf gespecialiseerd in duurzame, gerecycleerde kunststof producten.
 • Investering van 2 miljoen in start-up BlooLoc, specialist in de positiebepaling van personen en voorwerpen in gebouwen.
Thor Park

Thor Park

Thor Park in Genk, goed voor 93 hectare, is een globaal herbestemmingsproject op de voormalige mijnsite van Waterschei (Genk).

DronePort

DronePort

DronePort (Sint-Truiden) biedt een state-of-the-art testomgeving aan voor drones.

Doorbraaklening

Doorbraaklening

Samen met VLAIO en Universiteit Hasselt ontwikkelden we de doorbraaklening voor bedrijven die willen digitaliseren, verduurzamen en/of internationaliseren. 

SDG nr. 11: duurzame steden en gemeenschappen

LRM investeert in belevingsvastgoed om de aantrekkingskracht en het toeristische potentieel van onze provincie te helpen vergroten en om duurzame jobs te realiseren. Zo werkt LRM momenteel aan de herbestemming van de voormalige mijnsite van Beringen onder de noemer be-MINE en be-NATURE. We investeren er gericht in toeristische projecten die een positief langetermijneffect hebben op de regio. Net zoals we bij Terhills deden, willen we ook be-MINE omvormen tot een toeristische trekpleister met tal van bovenregionale attracties.

Ook op het vlak van mobiliteit vervullen we een pioniersrol met onze innovatieve mobiliteitsprojecten. Op onze Terhills-site rijden er bijvoorbeeld sinds het voorjaar van 2023 zelfrijdende shuttles, zonder veiligheidsstewards aan boord. Dat is een primeur voor België!

Een totaal ander voorbeeld dat onze ambities toont om te werken aan duurzame steden en gemeenschappen, zijn onze incubatoren die zich specifiek richten tot duurzame bedrijven:
- Greenville: focus op circulaire economie
- IncubaThor: focus op Smart Energy, Innovation & Technology
- Agropolis: vernieuwende bedrijven in land- en tuinbouw

 

be-NATURE

LRM investeert op be-MINE gericht in toeristische projecten die een positief langetermijneffect hebben op de regio.

Zelfrijdende shuttles

Ook op het vlak van mobiliteit vervullen we een pioniersrol met onze innovatieve mobiliteitsprojecten. Zo vind je op Terhills onze autonome shuttles. 

SDG nr.13: klimaatactie

Met LRM realiseren we impactvolle klimaatprojecten die bijdragen aan de Vlaamse en internationale klimaatdoelstellingen. Daarbij zetten we sterk in op de verduurzaming van onze eigen sites. Om alles gestroomlijnd te laten verlopen en ideeën effectief om te zetten naar concrete realisaties, hebben we intern ook een team 'LRM Climate' opgericht. 

Enkele realisaties:

Tesla batterijproject op Terhills

Batterijproject op Terhills

Op de kmo-zone van Terhills plaatsten we 140 grote batterijen. Dit biedt een duurzaam alternatief voor het inschakelen van gascentrales voor de balancering van het elektriciteitsnet.

Zonnepanelenpark op Terhills

In mei 2021 nam Terhills twee splinternieuwe zonnepanelenparken in gebruik. De twee parken - één op het land en één op het water - zijn samen 3 hectare groot, tellen 7.000 zonnepanelen en zijn goed voor 3MWp.

SDG nr.16: behoorlijk bestuur

Met LRM bieden we 'smart money' aan: naast een financiële injectie kunnen bedrijven ook rekenen op onze expertise, ervaring en ons netwerk om zich nog meer te professionaliseren. Verder stellen we hen ook ons innovatief vastgoed ter beschikking en kunnen ze rekenen op een sterke community-werking. 

Om je een idee te geven: in 2022 investeerden we 58 miljoen euro in Limburgse bedrijven en projectenDaarvan was er 41 miljoen euro bedrijfsfinanciering voor zowel start-ups en scale-ups als voor mature, familiale en industriële bedrijven. 17 miljoen euro wendden we aan voor vastgoedinvesteringen op campussen, incubatoren, mijnsites en bedrijfsterreinen.

 

SDG

Partnership met CIFAL Flanders

UNITAR | CIFAL Flanders is een expertisecentrum gevestigd in Antwerpen dat een belangrijke maatschappelijke rol heeft om het duurzaamheidsdenken bij zowel overheden, academische instellingen als bedrijven en non-profit organisaties aan te moedigen. CIFAL heeft een specifiek VN-mandaat voor het informeren, sensibiliseren en inspireren rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De voornaamste activiteiten van CIFAL focussen op opleidingen, projecten en coaching-trajecten over de VN Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de bijhorende SDG’s.

Een meer duurzame wereld? Ook jouw organisatie kan helpen!
CIFAL Flanders maakte i.s.m. het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid en met steun van Pantarein Publishing en Verso een SDG Wegwijzer: een Nederlandstalige SDG gids met 90 vragen en antwoorden. Start nu met de SDG’s in jouw organisatie en download de SDG Wegwijzer hier.