Visie

Limburg is een hechte regio waar bedrijven kunnen groeien en waar het goed is om te werken en te leven. Het komt erop aan om in de aanwezige ruimte voorsprong te nemen met innovatie, creativiteit en duurzame projecten.

LRM ziet Limburg - met zijn beschikbare bedrijvenparken en groene gebieden - als één groot labo om experimentele initiatieven te testen op hun haalbaarheid. Wij nemen het voortouw om ideeën en projecten te ontwikkelen die garant staan voor vernieuwing.

Limburgse en Vlaamse initiatieven vloeien in elkaar over als communicerende vaten. De sterktes van Vlaanderen zijn extra troeven voor de Limburgse speerpuntclusters. Nieuwe Limburgse ontwikkelingen zetten Vlaanderen op hun beurt mee op de kaart.

Missie

LRM transformeert het economische DNA van Limburg door kapitaal en infrastructuur ter beschikking te stellen aan beloftevolle, jonge ondernemingen. We zijn dé katalysator voor de transitie van de Limburgse ‘maakeconomie’ naar een innovatieve en technologische economie. Via impactgedreven investeringsactiviteiten ontwikkelen we in samenwerking met relevante actoren kwaliteitsvolle clusters binnen de Limburgse speerpuntsectoren. Kortom, LRM draagt bij aan de ontwikkeling van de duurzame topregio Limburg.