Visie

Limburg is een hechte regio waar bedrijven kunnen groeien en waar het goed is om te werken en te leven. Het komt erop aan om in de aanwezige ruimte voorsprong te nemen met innovatie, creativiteit en duurzame projecten.

LRM ziet Limburg - met zijn beschikbare bedrijvenparken en groene gebieden - als één groot labo om experimentele initiatieven te testen op hun haalbaarheid. Wij nemen het voortouw om ideeën en projecten te ontwikkelen die garant staan voor vernieuwing.

Limburgse en Vlaamse initiatieven vloeien in elkaar over als communicerende vaten. De sterktes van Vlaanderen zijn extra troeven voor de Limburgse speerpuntclusters. Nieuwe Limburgse ontwikkelingen zetten Vlaanderen op hun beurt mee op de kaart.

Missie

LRM is een rendement gedreven investeringsmaatschappij die in en vanuit Limburg duurzame economische groei ontgint en stimuleert.

LRM is de stuwende kracht in een uniek regionaal ecosysteem en stelt risicofinanciering en expertise ter beschikking aan bedrijven en projecten, die zorgen voor welvaart én welzijn in Limburg.