Nieuws - 26/01/21

“Terhills” nieuwe naam voor Hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park

Geen toegangsgeld, wel vrijwillige natuurbijdragen

Maasmechelen/Dilsen-Stokkem – De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, via haar dochtervennootschap Terhills NV, en Regionaal Landschap Kempen en Maasland bundelen de krachten om de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen, op de grens van de gemeenten Maasmechelen en Dilsen-Stokkem, op de internationale kaart te zetten. De naam “Connecterra” wordt vervangen door “Terhills, Hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park”. Nieuw is ook dat er voortaan gratis gewandeld kan worden in het gebied. Natuurliefhebbers kunnen wel een vrijwillige natuurbijdrage doen. RLKM injecteert die middelen vervolgens rechtstreeks in de versterking van de natuur. Het partnerschap tussen economie en natuur is uniek in België en typeert de duurzame ambities van alle partners op de Terhills-site.

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM is eigenaar van de Terhills-site. Via de ontwikkelingsvennootschap Terhills NV, investeert LRM in de transformatie van de voormalige industriële mijnsite in een duurzame toeristisch-recreatieve bestemming. In 2011 werd 219 hectare voormalig industrieterrein omgevormd tot natuur (100 ha) en recreatie (119 ha). Nergens in Vlaanderen zijn economie, natuur, wetenschap, erfgoed en recreatie zo nauw met elkaar verweven.

Door een economische bril gekeken, zijn de blikvangers op Terhills het Terhills Hotel, Terhills Cablepark en Elaisa Wellness (een initiatief van ondernemer Jean-Luc Kumpen). In de zomer komt daar het Terhills Resort bij, een duurzaam vakantiepark met 250 vakantievilla’s, beheerd in naam van Terhills door Center Parcs. Onder andere de twee schachtbokken en het tot viersterrenhotel omgevormde voormalige kantoorgebouw van de mijn, herinneren aan de vroegere mijnactiviteit op de site. Aangrenzende buren van Terhills zijn het Nationaal Park Hoge Kempen, het merkendorp Maasmechelen Village, het cinemacomplex Euroscoop en de belevingsbakkerij The Bakery by Panerex.

Het Nationaal Park Hoge Kempen is een uniek natuurgebied waar meer dan 12.000 ha heide en bos beschermd worden. Het is nog altijd het enige Nationaal Park in ons land, uitgestrekt over tien Limburgse gemeenten. Toegangspoorten vormen het ideale vertrekpunt voor de bezoekers van het Nationaal Park. Het groene hart van het Terhills-gebied staat rechtstreeks in verbinding met het Nationaal Park. RLKM realiseerde hier, op grondgebied Maasmechelen, de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park. RLKM bouwde een onthaalpaviljoen, rolde een netwerk van wandelwegen en maakte het “Mooiste Panorama van Vlaanderen” wereldberoemd. Naast natuureducatie via tal van ranger-activiteiten, wordt op deze groene plek ook baanbrekend klimaatonderzoek gedaan in de Ecotron Hasselt University. Niet toevallig, want de hoofdtoegangspoort is ook de thuisbasis van de International Field Research Center van de Universiteit Hasselt.

Economische actoren en natuurverenigingen werken op Terhills al vele jaren constructief samen, met respect voor mekaars eigenheden en belangen. Nu de Terhills-site stilaan haar definitieve vorm aanneemt, was ook het bestaande afsprakenkader tussen LRM/Terhills en RLKM aan een update toe.

Connecterra wordt Terhills

Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM en Gedelegeerd Bestuurder Terhills NV: “RLKM is voor ons een “natuurlijke” partner op deze site. Wij als ontwikkelaar en investeerder hebben de ongelooflijke chance dat de Terhills-site grenst aan het enige Nationaal Park van België en dat RLKM op deze plek de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park gevestigd heeft. RLKM heeft dan weer het geluk dat wij als investeringsmaatschappij miljoenen investeren in de duurzame ontwikkeling van de site en de bouw van unieke trekpleisters.

Dit samenspel tussen economie en natuur geeft deze locatie internationale uitstraling én aantrekkingskracht. Eén ding moest in ieders belang dan wel dringend opgelost worden: de veelheid aan plaatsnamen en merken op de site. Door Connecterra als locatienaam te schrappen, en de hoofdtoegangspoort eenduidig Terhills te noemen, wordt het veel gemakkelijker om de site buiten Limburg als één geheel te positioneren op de bovenregionale en dus ook internationale markt.”

Gratis wandelen

RLKM maakt komaf met de verplichte toegangsgelden voor wandelaars op Terhills. Ignace Schops, Directeur van RLKM: “De kleine, financiële bijdragen van de bezoekers waren noodzakelijk om het bezoekersonthaal met bijhorend sanitair en horeca-faciliteiten open te kunnen houden en het wandelgebied te onderhouden. Dit stond in contrast met onze filosofie dat natuur van iedereen is en bovendien is wandelen in de natuur, dit jaar meer dan ooit, een basisbehoefte gebleken. Maar tegelijk willen we ambitieuze natuurdoelstellingen halen, en dat vergt extra middelen. We hebben dan inspiratie gezocht en gevonden in natuurparken wereldwijd. We gaan een opt-in formule lanceren. Dat houdt in dat natuurliefhebbers vrijwillig en laagdrempelig een financiële bijdrage kunnen storten. Wij garanderen dat die centen rechtstreeks naar nieuwe natuurbelevingen op de Terhills-site gaan, die bovendien kaderen binnen het Masterplan 20-40 van het Nationaal Park Hoge Kempen. RLKM zal daarvoor partnerschappen afsluiten met uitbaters van trekpleisters op en rond de Terhills-site. Het is aan hen om de opt-in formule voor te stellen aan hun klanten. Met dit innovatieve financieringsmodel hopen wij de natuurbeleving en onze werking fors te kunnen versterken in de Hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park.”

New deal

Andere afspraken tussen Terhills NV en RLKM vzw gaan over onderhoudstaken en het natuurbeheer, waar Terhills voorziet in een vergoeding aan RLKM. In de komende periode zal een pontonbrug worden aangelegd die de unieke beleving voor bezoekers nog zal versterken. Ook rond het aanbod van Ranger-activiteiten gaan de beide partners intensiever samenwerken. Zo zullen vakantiegangers in het Terhills Resort die het Nationaal Park willen verkennen, een Ranger kunnen boeken via het vakantieresort. RLKM blijft zich ook engageren om waar mogelijk verbindingen te leggen met het wandel-, fiets- en routeaanbod in de omgeving.

Gedeputeerde Bert Lambrechts, Voorzitter van RLKM, reageert tevreden op het nieuwe afsprakenkader tussen RLKM en Terhills: “Waar vroeger steenkool, zand en grind werd ontgonnen zonder al te veel respect voor de natuur, hebben natuur en economie na de mijnsluiting de handen in mekaar geslagen om een duurzaam en toekomstbestending alternatief uit te werken. De manier waarop economische actoren en natuurverenigingen hier samenwerken, met respect voor ieders gevoeligheden en eigenheden, kent zijn gelijke niet in Vlaanderen. Het is niet altijd gemakkelijk, maar zonder wrijving geen glans. Ik ben trots dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan dit innovatieve samenwerkingsverband dat zowel het Nationaal Park als de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Terhills dient.”