Nieuws - 21/04/18

Stad Dilsen-Stokkem zet licht op groen voor vakantieresort Terhills

Akkoord over versterking wandelaanbod en nieuwe wandelattractie aan mooiste panorama van Vlaanderen

Stad Dilsen-Stokkem heeft vandaag de omgevingsvergunning afgeleverd voor het vakantieresort op de voormalige mijnsite Terhills. Dit gebeurde op basis van een unaniem gunstig advies vanwege de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie en na een akkoord tussen Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM over de versterking van het wandelaanbod vanuit Connecterra, de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park. Het wandelaanbod wordt versterkt. Bovendien krijgt het wandelroute-netwerk van het Nationaal Park er met een drijvend wandelpad over het water vanaf 2019 een unieke wandelattractie bij.

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM heeft als opdracht om de voormalige mijnsite van Eisden met haar unieke industriële erfgoed om te vormen tot een bovenregionale toeristische bestemming. Reeds in 2002 was er in het Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen sprake van een hoog-kwalitatieve verblijfsrecreatie op deze site. In 2011 werd aan de hand van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 219 hectare industrieterrein omgevormd tot natuur (100 ha) en recreatie (119 ha). Tussen overheden, administraties en stakeholders werden er toen al afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling en concrete invulling van het gebied. Het Terhills resort past binnen dat afgesproken herbestemmingsplan. Langs de grote grindplas, in recreatiegebied, zal er door LRM een vakantiepark gebouwd worden met 250 vakantievilla’s.

Omgevingsvergunning

Op 9/04/2018 leverde de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) een unaniem gunstig advies af voor het vakantieresort op Terhills. De POVC geeft onafhankelijk advies over bouwprojecten en is samengesteld uit diverse administraties en adviserende instanties, zoals het Departement Omgeving Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Infrax en anderen.

Lydia Peeters, Burgemeester van stad Dilsen-Stokkem: “Wij zijn zeer tevreden dat we vandaag een omgevingsvergunning kunnen afleveren voor het Terhills Resort. Het feit dat alle instanties een unaniem gunstig advies hebben gegeven bewijst dat er geen juridische obstakels zijn en dat er een breed draagvlak is voor dit project. Tijdens het openbaar onderzoek werden er een beperkt aantal bezwaren ingediend. Die gingen in hoofdzaak over de onderbreking van een aantal wandelroutes en fietsroutes in de toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen. We hebben deze bezwaren ter harte genomen en samen naar oplossingen gezocht. Het resultaat hiervan is dat in samenspraak met alle partijen de fiets- en wandelroutes verder geoptimaliseerd zullen worden.”

Nieuwe wandelkaart

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en RLKM, als opdrachthouder van het projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen, hebben samen de wandelkaart van de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park hertekend. Dat was nodig omdat de komst van het vakantieresort op Terhills, een impact heeft op een aantal wandellussen rond de grote plas aan het mooiste panorama van Vlaanderen. LRM en RLKM zijn het eens geworden over een aantal wijzigingen aan de wandelkaart, die in voege zullen gaan vanaf begin 2019. Concreet gaat het om de volgende aanpassingen:

  • Er komen nieuwe wandelwegen op en rond Terhills, bv. ter hoogte van de kleine Vulex-plas. In totaal gaat het om 5 bewegwijzerde wandellussen, in lengte variërend van 3.5 tot 11 km . Door lussen met elkaar te combineren, zijn dagwandelingen van meer dan 15 km mogelijk. Extra zones worden dankzij 3 km nieuwe wandelpaden toegankelijk. Daarnaast komen nieuwe verbindingen met wandellussen in het Mechels Bos, Mechelse Heide en de Litzberg.
  • De rode en gele wandellussen, die wandelaars rond de grote plas leiden, moeten met de komst van het vakantieresort worden herlegd. Er zijn twee aanpassingen voorzien: enerzijds komt er een noordelijke omleiding rond het resort. Anderzijds zal er geïnvesteerd worden in een unieke wandelbeleving, namelijk “wandelen over het water”. Een drijvend wandelponton zal de oevers van de “lange terril” en de “dubbele terril” met elkaar verbinden. De nieuwe wandelattractie in het noordelijk deel van de grote plas wordt aangelegd op waterniveau. Het vergezicht over de grote grindplas en de omliggende natuur blijft op deze manier gegarandeerd voor wandelaars die pendelen tussen Terhills en het Nationaal Park.
  • De toegang tot de top van de “lange terril”, die uitzicht geeft op het mooiste panorama van Vlaanderen heeft nooit ter discussie gestaan, wel integendeel. Het is steeds de bedoeling geweest om meer mensen te laten genieten van dit prachtige uitzicht. Er komen extra wandelpaden om wandelaars naar de top te brengen. Op korte termijn willen LRM en RLKM verdere inspanningen leveren om de toegankelijkheid van de “lange terril” te vergroten.
  • Binnen de perimeter van het vakantiepark komen er ongeveer 7 km aan extra wandel- en fietspaden bij. Deze paden zijn toegankelijk, ook voor niet-residenten van het vakantieresort. Die situatie is vergelijkbaar met Erperheide en Vossemeren waar bezoekers vrije toegang hebben tot het vakantiepark via de voorziene in- en uitgangen. De doorwaadbaarheid van de zone waar het vakantieresort komt, is gegarandeerd.

Natuur en economie

Natuurverenigingen en LRM werken al jaren constructief samen op de Terhills - site. RLKM realiseerde op Terhills de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen en zorgde zo voor de verankering van een hoofdtoegang tot de natuur op de site.

Johan Van Den Bosch, Projectleider Nationaal Park (RLKM): “Het wandelroute-netwerk van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland was het eerste in Vlaanderen en we willen ook aan de top blijven. De nieuwe wandelbrug over de grote plas doet dit netwerk alle eer aan en zal nog meer dan voorheen Terhills de kans geven haar ambitie als hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park waar te maken. Bovendien zorgt de brug voor een goede zonering tussen het recreatieve en het ecologische deel van de grote waterplas. En daar varen natuur én toerisme wel bij. We zijn erg blij met de constructieve houding van alle betrokkenen: waar een wil is, is een (wandel-)weg…”

Stijn Bijnens, CEO van LRM: “We zijn blij met de omgevingsvergunning voor het vakantieresort. Het project heeft een lange voorgeschiedenis en complexe ontwikkelingshistoriek. Het recente unanieme advies van de POVC bewijst dat het draagvlak voor het project nog altijd solide is. In overleg met RLKM hebben we bovendien oplossingen gezocht en gevonden voor de wandelproblematiek in het gebied. Het antwoord lag in een upgrade en uitbreiding van het wandelaanbod nabij het Nationaal Park. Deze aanpassingen zullen het gebied nog attractiever maken voor bezoekers, recreanten en natuurliefhebbers. Opnieuw is aangetoond dat overleg tot mooie compromissen en synergiën kan leiden. Win-win’s worden bedacht aan de onderhandelingstafel.”

 

Contactpersoon Dilsen-Stokkem:
Frederik Houben, Communicatieambtenaar

Frederik.Houben@dilsen-stokkem.be / 0474 57 22 12

 

Contactpersoon LRM:
Goele Lemmens, persverantwoordelijke LRM

g.lemmens@lrm.be / 0474 213087

 

Contactpersoon RLKM:
Johan Van Den Bosch, Projectleider Nationaal Park Hoge Kempen

johan@rlkm.be / 0494/16 49 39