Nieuws - 10/05/22

Doorbraak-lening is een succes

Tiental ambitieuze bedrijven goed voor 2 miljoen euro

De Doorbraak-lening – een gezamenlijk initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, VLAIO Team Bedrijfstrajecten en de UHasselt – heeft nu al de kaap van 2 miljoen euro bereikt. Begin 2022 lanceerde Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de Doorbraak-lening in Limburg als testproject. LRM keurde een enveloppe van 1,7 miljoen euro goed voor het eerste werkjaar, maar die doelstelling werd in het eerste kwartaal al overschreden. Een tiental kmo’s kreeg via de Doorbraak-lening de kans om een ambitieus project – met de focus op internationalisering, digitalisering of verduurzaming – verder te ontwikkelen.

Mondiale trends

De Doorbraak-lening werd begin 2022 bij wijze van test in Limburg uitgerold om ambitieuze transformaties op vlak van digitalisering, internationalisering en verduurzaming in Vlaanderen te versnellen. Het financieel product is een unieke combinatie van subsidies en risicokapitaal en richt zich tot sterke en intrinsiek gezonde kmo’s die een gevalideerd VLAIO-subsidietraject doorlopen.

“LRM, VLAIO Team Bedrijfstrajecten en UHasselt vormen een krachtig trio, maar dat dit proefproject zo’n vliegende start kent, hadden we niet durven voorspellen”, zegt Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie. “Bedrijven die in aanmerking komen voor de Doorbraak-lening leveren een belangrijke bijdrage aan de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie én aan de digitale transformatie en verduurzaming van onze hele samenleving. We zitten nog maar in de beginfase. In principe is de Doorbraak-lening een schaalbaar instrument, dat ook in de rest van Vlaanderen zou uitgerold kunnen worden. Ik kijk dus heel erg uit naar de resultaten van de wetenschappelijke impactmonitoring.”

Het ambitieniveau voor doorbraakprojecten ligt hoog. Bedrijven die zeggen te willen digitaliseren, moeten aantonen dat ze hun strategie fundamenteel willen veranderen of nieuwe businessmodellen willen genereren aan de hand van onder andere artificiële intelligentie, machine learning, industrie 4.0, Internet of Things, virtual reality en big data. Ook bedrijven die meetbare en impactvolle innovaties en transformaties op vlak van duurzaamheid en ESG willen doorvoeren, komen in aanmerking. Investeringen die gepaard gaan met internationalisering én niet ten koste gaan van de lokale verankering, maken ook kans.

Duurzame mobiliteit bij VELEKTRO

Eén van de bedrijven die op heel wat vlakken de test met glans doorstond, is VELEKTRO. VELEKTRO verkoopt fietsen en e-scooters aan bedrijven en particulieren en staat in voor het onderhoud ervan. In 2020 ontwikkelde het bedrijf een eigen lijn van e-scooters. In het kader van CrossRoads2 Sustainable Energy ontwikkelen ze nu een longlife batterij voor deze scooters. Dit is een project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland dat VLAIO mee ondersteunt. Vorig jaar breidde VELEKTRO uit naar Spanje en dit jaar zet ondernemer Erdal Arslan met zijn team stevig in op de verkoop van de elektrische scooter.

“Bij ons kunnen bedrijven zowel terecht voor advies, verkoop, eventuele financiering, garantie én onderhoud”, zegt Erdal Arslan, zaakvoerder van VELEKTRO. “VELEKTRO wil een ‘one-stop-shop’ voor e-mobility zijn en speelt in op de algemene tendens om voertuigen die worden aangedreven met fossiele brandstof, in te ruilen voor de fiets. Dankzij de Doorbraak-lening kunnen we fors inzetten op LEONE, ons eigen fiets- en scootermerk, én op het aanboren van nieuwe, buitenlandse markten.”

“Een voorbeeldcase”, zeggen ook Gunter Plevoets, Head of Corporate Lending bij LRM, en Anke Albregts Regiocoach VLAIO Team Bedrijfstrajecten: “VELEKTRO wil impact creëren in een sterk groeiende B2B- én B2C-markt. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol, ze kijken verder dan de landsgrenzen zonder daarbij de lokale verankering uit het oog te verliezen én VLAIO kende hen eerder al subsidies toe. Met een gedreven ondernemer aan het roer die via de Doorbraak-lening geruggensteund wordt met extra financiering en advies, zullen we van dit bedrijf ongetwijfeld nog veel horen.”

Complete financieringsmix

LRM volgt de Doorbraak-dossiers op, die een ticketgrootte hebben van 50.000 tot 250.000 euro, een looptijd van 2 tot 8 jaar en een vaste rentevoet van 4 procent. Gedurende de eerste 3 jaar kan toegestaan worden om het bedrijf vrij te stellen van kapitaalaflossingen. Doorbraakbedrijven kunnen rekenen op actieve begeleiding door de projectpartners. VLAIO wijst bedrijven de weg naar publieke financiering en innovatiesteun, LRM zorgt voor flankerend risicokapitaal. Zo’n geïntegreerd traject is niet alleen erg efficiënt voor de ondernemer, maar brengt doorgaans ook heel wat geld op.

Omdat er rond ‘blended finance’ in de Vlaamse bedrijfswereld nog geen vergelijkbare instrumenten zijn, brengt de UHasselt de maatschappelijke impact van het project in kaart. De resultaten zullen uiteindelijk vertaald worden naar beleidsaanbevelingen om deze innovatieve financieringsvorm ook in de rest van Vlaanderen uit te rollen.