Nieuws - 21/06/21

LRM sluit boekjaar 2020 af met winst van 1,509 miljoen euro

Bedrijfsfinanciering neemt bovenhand op vastgoedinvesteringen bij LRM

Hasselt – De Limburgse investeringsmaatschappij LRM heeft een bijzonder jaar 2020 afgesloten met een geconsolideerde winst van 1,509 miljoen euro, het geconsolideerd eigen vermogen groeide aan tot 434,5 miljoen euro. In het voorbije boekjaar heeft LRM 54,700 miljoen euro geïnvesteerd in de Limburgse economie. Ongeveer de helft daarvan gaat naar bedrijfsfinanciering, de andere helft naar eigen vastgoedprojecten binnen de LRM-groep, zoals mijnsites, bedrijvencampussen, incubatoren, bedrijventerreinen en klimaatprojecten. In 2021 trekt LRM een extra register open om familiale en gevestigde bedrijven te financieren, zonder de aandacht voor start-ups en scale-ups te verminderen. Van de 70 miljoen euro aan geplande investeringen, zal een derde vastgoedgerelateerd zijn. De rest wordt ingezet ter versterking van ondernemingen gevestigd in Limburg.

De jaarvergadering van LRM vindt plaats in een corona-proof setting in de Franse tuin van het Terhills Hotel. Op de jaarvergadering komt LRM traditioneel naar buiten met de jaarcijfers en hoogtepunten van het voorbije boekjaar.

LRM sloot boekjaar 2020 af met een geconsolideerde winst van 1,509 miljoen euro. Het eigen vermogen van de Limburgse investeringsmaatschappij klokte af op 434,5 miljoen euro. Dat eigen vermogen kreeg in het voorbije jaar een extra boost dankzij de kapitaalsverhoging van 100 miljoen euro die was aangekondigd in het Vlaams regeerakkoord, waarvan de eerste schijf van 50 miljoen euro werd opgevraagd. LRM kreeg zo in volle coronaperiode extra vuurkracht om bedrijven te ondersteunen bij hun groeiplannen.

Grotere werkverschaffers verankeren

Tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis heeft LRM in het afgelopen jaar alles uit de kast gehaald om zich dienstbaar op te stellen naar het Limburgse bedrijfsleven. LRM verleende betalingscomfort aan bedrijven met een LRM-lening en aan huurders en gebruikers van de campussen en incubatoren. De investeringsmaatschappij koos er bewust voor om geen specifieke corona-instrumenten te ontwikkelen, omdat bedrijven al konden kiezen uit een ruim pakket aan ondersteuningsmaatregelen en corona-incentives van banken en overheden. LRM hield vast aan de beproefde werkwijze: financieel maatwerk verrichten, risicokapitaal verstrekken en laagdrempelige financieringsproducten aanbieden.

Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM: “Toekomstgericht hebben we ons investeringsvizier wel verbreed door extra aandacht te schenken aan Limburgse familiebedrijven, in het bijzonder in de maakindustrie. Dat gebeurde zonder de aandacht voor start-ups & scale-ups te laten verslappen. De LRM-bedrijvenportefeuille bestaat uit 100 portefeuillebedrijven, 129 KlimOp-dossiers en 31 Plus-leningen. Die 260 ondernemingen zijn samen goed voor 8916 jobs. Omgerekend gaat het om 34 jobs per portefeuillebedrijf. Vorig jaar lag die ratio nog op 31 en in 2021 is de verwachting dat het aantal jobs per investering verder zal stijgen. Dat is een gevolg van de bijkomende inspanningen die we verrichten om grotere werkverschaffers te helpen groeien en verankeren in Limburg.“

Bedrijfsfinanciering krijgt bovenhand

In 2020 investeerde LRM 54,7 miljoen euro in Limburgse bedrijven en projecten. Vastgoedinvesteringen vertegenwoordigden jarenlang het grootste aandeel in de investeringskoek van LRM. Dat had te maken met projecten als de snelgroeiende en kapitaalsintensieve bedrijvencampussen als Corda Campus in Hasselt en Droneport in Sint-Truiden, en de bouw van het Terhills Resort.

Ook het LRM-netwerk van 7 incubatoren werd in de voorbije jaren in sneltempo uitgerold, goed voor 271 start-ups en 979 jobs, met LimburgStartUp als verbindende saus.

Daarnaast kwam ook de ontwikkeling van het gigantische Lommelse bedrijventerrein Kristalpark III in een duurzame stroomversnelling. In 2019 zette VT-Logistics als eerste bedrijf voet aan wal op dit 364 ha groot stuk industriegrond. Het voorbije jaar volgden horecagigant Van Zon, aanhangwagenfabrikant Eduard Trailer Factory en diamantproducent Heyaru Engineering in hun zog.

Tom Vanham, Algemeen Directeur: “In 2020 ging er 28,5 miljoen euro naar infrastructuur en vastgoed, en 26,2 miljoen euro naar bedrijfsfinanciering. De verhouding was dus quasi 50-50, terwijl de voorgaande jaren het zwaartepunt op vastgoed lag. Vanaf 2021 trekken we extra registers open op vlak van bedrijfsinvesteringen. Er wordt gemikt op een investeringsvolume van 70 miljoen euro, waarvan ongeveer een derde zal gaan naar vastgoed. Op die manier steken we een extra tandje bij om de relanceplannen van onze Limburgse economie en individuele ondernemers te ondersteunen.”

Groen als rode draad

LRM was van bij haar ontstaan een duurzaamheidspionier en houdt die duurzame koers consequent aan. Eén van de concrete opdrachten waarmee de Limburgse “Reconversiemaatschappij” in 1994 van start ging, was immers een nieuwe bestemming te geven aan voormalige mijnsites. Dat ging gepaard met omvangrijke sloop- en saneringsoperaties. Duurzaamheid zit ingebakken in het DNA van LRM.

LRM ontving in oktober 2020 het certificaat ‘SDG Pioneer’, uitgereikt door UNITAR, een orgaan van de Verenigde Naties, als één van de eerste honderd bedrijven in België. Dat gebeurde na een begeleidingstraject van drie jaar door Voka – KvK Limburg en was een bekroning voor drie positieve jaarevaluaties en 63 gerealiseerde actiepunten.

In de voorbije 27 jaar heeft LRM die duurzaamheidsfocus verder uitgediept en concreter gemaakt. De Limburgse investeringsmaatschappij kan al een indrukwekkende trackrecord voorleggen inzake duurzaam investeren, zowel op vlak van bedrijfsinvesteringen, vastgoedontwikkeling en herbestemming van mijnsites, als op vlak van innovatieve en grootschalige innovatie klimaatprojecten, zoals Kristal Solar Park - het grootste zonnepark van de Benelux i.s.m. stad Lommel - en de drijvende zonneparken op Terhills en op de terreinen van Sibelco.

Dividend van 5 miljoen euro

Het resultaat van LRM bedroeg in 2020 1,5 miljoen euro. Met betrekking tot het beschikbaar stellen van een dividend heeft de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur van LRM beslist om 5 miljoen euro uit te keren aan haar aandeelhouder, het Vlaams Gewest. Vlaanderen stort de LRM-dividenden integraal door naar de stichting Limburg Sterk Merk (LSM). LSM besteedt de LRM-dividenden aan maatschappelijke en niet-rendementsgedreven projecten.

Mark Maesen, Voorzitter LRM: “LRM wil zich blijven inzetten als een betrouwbare partner van Limburgse stakeholders en beleidsmakers. Door het uitkeren van een dividend, toont LRM dat zij niet alleen oog heeft voor haar economische footprint, maar ook maatschappelijk impactvol wil zijn en blijven.

Sinds 1994 heeft LRM 377 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd die via Vlaanderen en de stichting LSM integraal kunnen worden ingezet om maatschappelijke projecten zoals onderwijs, natuur, cultuur en toerisme in de provincie een duw in de rug te geven. Op die manier wil LRM, a fortiori in moeilijke periodes, een betrouwbare en ondersteunende partner zijn binnen het Limburgse socio-economisch weefsel.”

Ere-voorzitterschap

Op de LRM-Jaarvergadering werd de heer Hugo Leroi, in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams viceminister-president Hilde Crevits, gelauwerd voor zijn bestuurscarrière van 27 jaar bij LRM, waarvan de laatste 13 jaar als voorzitter.

De heer Leroi werd door de Raad van Bestuur benoemd als Erevoorzitter van de Limburgse investeringsmaatschappij, een unieke eer in het bestaan van LRM.

De voorzittershamer werd doorgegeven aan de heer Mark Maesen, die het volgende hoofdstuk zal schrijven aan het groeiverhaal van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, samen met 8 bestuurders in de hernieuwde Raad van Bestuur, met name: ondervoorzitters Frieda Brepoels en Georges Lenssen, Hilde Essers, Peter Vavedin, Jules Noten, en nieuwkomers Karlien De Turck, Frederick Vandeput en Hans Wilmots.