Nieuws - 18/05/21

Mark Maesen aangeduid als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur LRM

Hugo Leroi geeft na 13 jaar voorzitterschap fakkel door

Hasselt – Op maandag 17 mei werd Mark Maesen op de 27ste Algemene Vergadering van LRM als nieuwe voorzitter aangeduid. Uittredend voorzitter Hugo Leroi geeft de fakkel na 13 jaar aan hem over. Sinds 1993 zat de heer Leroi onafgebroken mee aan het stuur van LRM, eerst als bestuurder en de laatste 13 jaar als voorzitter. In de nieuw samengestelde Raad van Bestuur van LRM worden mevrouw Frieda Brepoels en de heer Georges Lenssen herbenoemd als ondervoorzitters. Ook de heer Peter Vavedin en mevrouw Hilde Essers worden opnieuw benoemd. De heer Frederick Vandeput treedt als nieuwe bestuurder toe. De drie onafhankelijke bestuurders worden binnenkort aangeduid door de Vlaamse regering.

De Raad van Bestuur van LRM bestaat uit negen leden: drie worden aangeduid namens de provincie Limburg, drie namens het Vlaams Gewest en drie leden zijn onafhankelijke bestuurders. De raad van bestuur kiest onder haar leden één voorzitter.

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits besliste de Vlaamse regering op 23 april 2021 als volgt over de samenstelling van de Raad van Bestuur van LRM NV:

Namens de Provincie Limburg werden aangeduid:

  • Mevrouw Hilde Essers
  • De heer Georges Lenssen
  • De heer Peter Vavedin

Namens het Vlaams Gewest werden aangeduid:

  • De heer Mark Maesen
  • Mevrouw Frieda Brepoels
  • De heer Frederik Vandeput

De heer Mark Maesen werd voorgedragen als nieuwe Voorzitter.

Op de Algemene Vergadering van LRM werden de 6 genoemde bestuurders vandaag ook effectief benoemd. De keuze van drie onafhankelijke bestuurders gebeurt later op niveau van de Vlaamse regering.

De heer Mark Maesen is de nieuwe Voorzitter van LRM. Hij is CEO en aandeelhouder bij Actief Interim en bestuurder bij VKW Limburg en verdiende zijn sporen bij Unilever, Sara Lee en het familiebedrijf Actief Interim.

LRM heet haar nieuwe voorzitter en de nieuwe bestuursleden van harte welkom en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.

Uittredend voorzitter Hugo Leroi

Uittredend voorzitter Hugo Leroi stond sinds 1993 mee aan het roer van de Limburgse Investeringsmaatschappij, eerst als bestuurder en de laatste 13 jaar als voorzitter. Als gedreven ondernemer drukte hij een onuitwisbare stempel op LRM. Hij bepaalde mee de investeringsstrategie richting Limburgse bedrijven en zette de bakens uit in de strategische vastgoedprojecten van de LRM groep. Onder zijn voorzitterschap groeide LRM uit tot een impactvolle, veelzijdige en succesvolle investeringsmaatschappij.

Ook de heer Armand Ghysens, die sinds 22/05/2008 onafgebroken lid was van de raad van bestuur van LRM, keert niet terug als bestuurder van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM.

LRM wil de heer Leroi en alle uittredende bestuursleden bedanken namens alle collega’s en leden van de raad van bestuur voor hun tomeloze inzet van de voorbije jaren.