Nieuws - 16/10/20

Gedeeltelijke declassering 2 van de 4 kolenwasserijen mijlpaal in reconversie mijnsite Beringen

Cruciaal puzzelstuk in herbestemmingstraject

BERINGEN – be-MINE NV reageert positief op de beslissing van Vlaams Minister van Erfgoed Matthias Diependaele om twee van de vier kolenwasserijen op de mijnsite van Beringen gedeeltelijk te declasseren. Met de beslissing tot declassering en de bijkomende investering van twee miljoen euro van de Vlaamse overheid ten behoeve van beeldwaarde van het ensemble en behoud van de sokkel van de twee gebouwen, kan een cruciaal puzzelstuk in het herbestemmingstraject van de noordzijde van de monumentale Beringse mijnsite worden gelegd.

De voormalige koolmijnsite van Beringen is één van de grootste van Europa en is een toonbeeld van reconversie. In de voorbije 10 jaar werd er in totaal meer dan 90 miljoen euro geïnvesteerd in het erfgoed op de voormalige mijnterreinen. Stedelijke functies zoals wonen, winkelen en werken worden op de site evenwichtig met elkaar verweven, met respect voor erfgoed en mijnverleden. De tewerkstelling op de voormalige mijnsite ging in het voorbije decennium van 0 naar 300 jobs. Op termijn en na volledige herbestemming zullen er 500 mensen tewerkgesteld zijn op de site.

be-MINE NV is een samenwerkingsverband tussen de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, en de private ontwikkelaars Ciril en Van Roey Vastgoed.

Sluitstuk van de site

Jeroen Huysmans, Algemeen Directeur be-MINE NV begrijpt en verwelkomt de beslissing van huidig minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele om de voorlopige beslissing van zijn voorganger Minister-president Bourgeois te bevestigen en de kolenwasserijen 1 en 3 gedeeltelijk te declasseren.

Jeroen Huysmans: “Na de integrale restauratie van zowel kolenwasserij 2 als 4, bleven er nog twee soortgelijke constructies over aan de noordzijde. Kolenwasserij 1 en 3 zijn twee aaneengesloten gebouwen die omwille van hun omvang het beeld van de ganse site bepalen. De Vlaamse overheid heeft nu een bedrag van twee miljoen vrijgemaakt om de beeldwaarde van het ensemble en de sokkel van deze twee kolenwasserijen te behouden. In nauw overleg met stad Beringen, de Vlaamse overheid en alle betrokken stakeholders zal be-MINE met veel enthousiasme een proces opstarten om tot een breed gedragen herinvullingsproject van de noordzijde van be-MINE te komen, de facto het sluitstuk van de site. De bijkomende inspanning van twee miljoen euro betekent alvast een mooi startkapitaal, maar is zeker nog niet sluitend. Er ligt bijgevolg nog veel werk op de plank voor een passende financierbare afwerking en herinvulling van dit deel van de site.”

Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM, oprichter en aandeelhouder van be-MINE NV, voegt daaraan toe: “De beslissing van minister Diependaele is een belangrijke mijlpaal in de reconversie van de mijnsite van Beringen. Naast bijkomende middelen biedt ze immers ook de noodzakelijke juridische houvast voor be-MINE NV als ontwikkelaar, voor haar aandeelhouders, maar ook voor eventuele mede-investeerders om de ganse site af te werken.”