Nieuws - 26/12/17

Koenraad Debackere, Nadia Jansen en Jan Denys onafhankelijke bestuurders bij de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM

Raad van Bestuur LRM werd aangepast aan Decreet Deugelijk Bestuur

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM NV valt onder de toepassing van het Decreet Deugdelijk Bestuur. Dat decreet schrijft voor dat minimum één derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur ‘onafhankelijke bestuurder’ is. Met het Decreet als aanleiding heeft de Vlaamse Regering de samenstelling van de Raad van Bestuur van LRM vroegtijdig gewijzigd.

De Raad van Bestuur van LRM bestaat voortaan uit negen niet-uitvoerende bestuurders, in plaats van tien. Naast drie bestuurders die voorgedragen zijn door het Vlaams Gewest, en drie door de provincie Limburg, werden er voor het eerst ook drie onafhankelijke bestuurders aangesteld.

Voor het vinden van onafhankelijke bestuurders heeft de Raad van Bestuur van LRM een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd. Dat gebeurde via een advertentie in de krant de Tijd (27/10/2017 en 10/11/2017) en via de website van LRM. Het externe selectiebureau Accord Group heeft de selectieprocedure begeleid.

De Raad van Bestuur van LRM bezorgde een shortlist van zes kandidaten aan de Vlaamse regering, twee per in te vullen mandaat, zoals het decreet het voorschrijft. Uit die shortlist selecteerde de Vlaamse regering tijdens de ministerraad van 22/12/2017 drie onafhankelijke bestuurders:

 • de heer Koenraad Debackere, Algemeen Beheerder KU Leuven, Afgevaardigd Bestuurder KU Leuven R&D;
 • de heer Jan Denys, woordvoerder & verantwoordelijke public affairs van Randstad, arbeidsmarktdeskundige, in 2013 lid van de expertengroep SALK.
 • mevrouw Nadia Jansen, aandeelhouder en CEO Group Jansen, jurylid “Onderneming van het jaar”, voormalig lid Raad van Bestuur LRM NV.

Zij voegen zich bij zes bestuurders die reeds zetelen in de Raad van Bestuur van LRM:

 • drie bestuurders, voorgedragen door het Vlaams Gewest:
  • de heer Peter Vavedin
  • mevrouw Rita Moors
  • de heer Hugo Leroi
 • drie bestuurders, voorgedragen door de provincie Limburg:
  • de heer Georges Lenssen
  • mevrouw Hilde Essers
  • de heer Armand Ghysens

Vier LRM-bestuurders stelden hun mandaat ter beschikking

 • de heer Jef Roos
 • mevrouw Vera Boesmans
 • mevrouw Hilde Peerlings
 • de heer Dieter Tuybens

De beslissing van de Vlaamse regering zal geformaliseerd worden in een Buitengewone Algemene Vergadering in januari 2018.

 

Over LRM

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem.

 

Voor meer info:

Jeroen Bloemen, Head of Corporate Affairs LRM         
j.bloemen@lrm.be
0477 67 47 18