Nieuws - 06/12/16

LRM keert interim-dividend van 26 miljoen euro uit

Dividendachterstand wordt ingehaald, dividend 2016 vroegtijdig uitbetaald 

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM streeft ernaar om jaarlijks een dividend van 10 miljoen euro uit te betalen aan de Vlaamse overheid. In 2015 werd er geen dividend uitbetaald en in 2016 lieten de resultaten maar een dividenduitkering van 4 miljoen euro toe. Omdat de cashpositie het dit jaar toelaat, zal LRM 16 miljoen euro achterstallig dividend inhalen. Tegelijk zal er een vooruitbetaling gebeuren van het dividend van 10 miljoen euro dat betrekking heeft op boekjaar 2016. 26 miljoen euro werd bij wijze van een interim-dividend overgemaakt aan het Vlaams Gewest. Het Vlaams Gewest stort dit bedrag dan door naar LSM. 

LRM is niet verplicht om dividenden uit te keren, wel is er een inspanningsverbintenis om jaarlijks 10 miljoen euro dividend over te maken aan het Vlaams Gewest, op voorwaarde dat de resultaten het toelaten. Vlaanderen heeft op haar beurt de afspraak met de provincie Limburg dat de LRM-dividenden via LSM terug geïnvesteerd dienen te worden in Limburg. 

LRM-Voorzitter Hugo Leroi kondigde op de Jaarvergadering van LRM (d.d. 06/06/2016) reeds aan een interim-dividend te overwegen van zodra de Punch-gelden op de rekening zouden staan. Nu de Punch-transactie helemaal afgerond is, kan deze belofte worden ingelost. Omdat de cashpositie van LRM het toelaat, zal dit jaar bovendien een voorafbetaling gebeuren van het dividend van 10 miljoen euro, dat betrekking heeft op boekjaar 2016. 

De heer Hugo Leroi, Voorzitter van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM: “De Raad van Bestuur van LRM heeft beslist om de zogenaamde achterstand van 16 MIO euro aan dividenden dit jaar in te halen. Tegelijk zal er ook een vooruitbetaling gebeuren van het dividend van 10 MIO euro dat slaat op 2016. Deze vooruitbetaling is eenmalig en is maar mogelijk dankzij de uitzonderlijke Punch-transactie die eerder dit jaar werd afgerond. In 2017 zal er dus geen bijkomend dividend meer worden uitgekeerd. Een interim-dividend van 26 MIO EUR zal nog dit jaar worden overschreven naar het Vlaams Gewest. Hiermee willen we aan alle stakeholders tonen dat LRM een betrouwbare en loyale partner is in de versterking van het Limburgse economische weefsel.” 

Over LRM 
LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem. Meer info: www.lrm.be 

Meer informatie: 
Goele Lemmens 
Persverantwoordelijke LRM 
g.lemmens@lrm.be 
0474 21 30 87