In 2017 stapte LRM in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. LRM stelde maar liefst 63 concrete projecten voor om haar steentje bij te dragen aan de ‘Sustainable Development Goals’ of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties. De finale bekroning op de geleverde inspanningen en realisaties leidde tot het behalen van het officiële duurzaamheidscharter van de Verenigde Naties. 

De economische drijfveer die aan de basis ligt van het investeringsplatform Duurzame Samenleving zijn de SDG's van de Verenigde Naties. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar. 

Het team van Duurzame Samenleving beantwoordt alle investeringsvraagstukken die kaderen binnen die 17 hoofddoelstellingen met een focus op:

  • schoon water & sanitair
  • betaalbare en duurzame energie
  • duurzame steden & gemeenschappen
  • verantwoorde consumptie & productie
  • klimaatactie
  • leven in het water
  • leven op het land

Daarnaast levert LRM ook een bijdrage door te focussen op andere SDG's met een maatschappelijke of economische impact.