LRM voorkomt overstromingen door oppervlaktewater (geen drink- of mijnwater) te verpompen dat zijn natuurlijke weg niet meer vindt door grondverzakkingen in de voormalige mijngebieden. Het water vloeit naar het kanaal. Dat is geen waterverspilling. Ook grondwaterexpert en VUB-prof. Marijke Huysmans bevestigt dat. Het water heeft stroomafwaarts haar nut voor irrigatie, drinkwatervoorziening, voor infiltratie in naburige gronden en het op pijl houden van beken. Bufferbekkens aanleggen vraagt een grote investering en is economisch niet rendabel. Het kan wel een overheidstaak zijn.