De Terhills-site kan gezien worden als een kleine stad met specifieke mobiliteitsuitdagingen. De gesloten mobiliteitslus - een shuttletracé van 4,2 kilometer - verbindt de verschillende trekpleisters met elkaar en maakt van de site een interessante proeftuin om uiteenlopende innovatieve mobiliteitsoplossingen gecombineerd te testen in een gecontroleerde omgeving.

Het mobiliteitsproject speelt in op een aantal zaken:

  • Het veilig testen, toepassen en uitrollen van autonome mobiliteitstechnologie als een belangrijke en snelgroeiende trend in toekomstige stedelijke vervoerssystemen (creëren van een Living Lab omgeving).
  • Het onderzoek van de interactie met de gebruikers: van het in kaart brengen van vervoersnoden tot en met feedbackanalyses.
  • Het gebruik van deelsystemen voor verschillende vervoersoplossingen en hun onderlinge afstemming.
  • Het onderzoek naar en de aanleg van vereiste infrastructuur voor elektrische en autonome voertuigen.
  • De ontwikkeling van de noodzakelijke connectiviteit tussen infrastructuur, voertuigen en gebruikers om de capaciteit in te schatten en het gedrag van gebruikers op te volgen en te sturen.
  • De ontwikkeling van een businessmodel voor de duurzame exploitatie van de verschillende mobiliteitsoplossingen.

 

Projectpartners

Als promotor werkt LRM voor dit proefproject samen met Flanders Make en De Lijn.