De Terhills-site kan gezien worden als een kleine stad met specifieke mobiliteitsuitdagingen voor zowel de tijdelijke bewoners van het Terhills resort als voor dagbezoekers. Het project ‘Slimme mobiliteit Terhills’ creëert een multimodale ‘Mobility as a service’-omgeving, waarbij diverse vervoermiddelen ter beschikking worden gesteld via een mobiliteitsapplicatie. Het zwaartepunt van het project omvat de realisatie van een autonoom vervoerssysteem.

Concreet bestaat het project uit de volgende onderdelen:

  • De analyse van de mobiliteitsbehoeften en -ervaringen van de verschillende types gebruikers, en het gebruik en de interacties tussen de verschillende vervoermiddelen.
  • De ontwikkeling van een proeftuin voor autonome voertuigen, waarin technologie en gedrag met betrekking tot autonome voertuigen getest en geanalyseerd kunnen worden in een publieke maar gecontroleerde en veilige omgeving.
  • De realisatie van een autonoom vervoerssysteem dat bestaat uit zelfrijdende shuttles die onze gasten zullen transporteren tussen de belangrijkste attractiepunten op Terhills. In eerste instantie zal er een veiligheidssteward aan boord zijn van deze voertuigen. De ambitie is echter om het systeem door te ontwikkelen tot een volledig autonoom systeem zonder veiligheidssteward.
  • Het in kaart brengen en bouwen van de nodige infrastructuur voor elektrische autonome voertuigen (bv. laadinfrastructuur, stelplaats, haltes).
  • Het ontwikkelen van een businessmodel voor de duurzame langetermijnexploitatie van het autonome vervoerssysteem.
  • De realisatie van deelsystemen zoals deelsteps en/of deelfietsen.
  • De ontwikkeling van een innovatieve mobiliteitsapp die de verschillende vervoersmiddelen op de site ontsluit via één interface.

Als promotor werkt LRM voor dit proefproject samen met Flanders Make en De Lijn. Het project wordt financieel ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Vlaamse Overheid.

 

efro logo