efro logo

Digitalisering is bezig aan een stevige opmars, ook binnen de gezondheidszorg. Innovatie in de gezondheidssector moet de eerste horde passeren en haar doeltreffendheid kunnen aantonen. Om nieuwe disruptieve technologieën (Distributed Ledger, AI, IoT..) in de gezondheidszorg te kunnen integreren is er nood aan een unieke omgeving waarin leren, experimenteren, demonstreren en inspireren centraal staan. Op basis daarvan kunnen pilootprojecten, proof-of-concepts en demonstrators worden opgezet.

Met dit EFRO-project bieden we een platform aan en ondersteunen we co-creatietrajecten rond specifieke use cases, demonstrators en marktapplicaties. Dat stimuleert nieuwe ontwikkelingen en tendensen op vlak van data-integratie en -deling én brengt die nieuwe kennis tot bij alle stakeholders in de sector. Dat werkt drempelverlagend en faciliteert innovatie. Bovendien verbindt dit project de vele stakeholders uit het brede ecosysteem met elkaar en wordt de health community binnen onze provincie en daarbuiten verder uitgebouwd.

Dit EFRO-project correleert met het EFRO-project 1267 'Digital Health House' (DigiHub) en draagt mee bij tot de uitbouw van BioVille als Health Campus in Diepenbeek.

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, de Hogeschool PXL en BioVille zetten hun schouders onder dit project met steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Wil je meer weten? Via onderstaand filmpje of via dit persbericht krijg je meer uitleg.