Risicokapitaal

LRM is een rendementsgedreven investeerder. Zij komt in principe niet tussen in het dagelijkse management van een onderneming. De kwaliteit van de eigenaar-manager en van het managementteam vormt een sleutelcriterium bij elke investeringsbeslissing van LRM.

Met ‘smart money’ of ‘slim geld’ willen we de passage van LRM in het bedrijf niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk en strategisch relevant maken voor de ondernemer en het bedrijf. Zo biedt LRM heel wat toegevoegde waarde aan (potentiële) portfoliobedrijven. LRM streeft ernaar om een 'slimme' invloed uit te oefenen op alle sectoren waarin ze investeert, door expertise, ervaring, innovatief vastgoed en een sterke communitywerking ter beschikking te stellen.

Een doordacht ondernemingsplan brengt de kansen van een investering in kaart (commercieel, technisch, organisatorisch en financieel). Een goed doordacht businessplan kost tijd, maar is noodzakelijk om een project te evalueren.
LRM investeert in bedrijven die activiteiten ontwikkelen in Limburg. Zo kan LRM investeren in buitenlandse bedrijven op voorwaarde dat deze bedrijven activiteiten ontplooien in Limburg. Anderzijds investeert LRM ook in Limburgse bedrijven naar aanleiding van buitenlandse financieringsprojecten, ten einde de Limburgse entiteit te versterken.

LRM treedt op als financiële partner voor opstart- en uitbreidingsinvesteringen, aandeelhouderswissels, familiale opvolgingen, buy-outfinancieringen en projectfinanciering. Elk dossier wordt op maat gestructureerd en houdt rekening met de behoefte van het bedrijf en de wensen van de partner. Om de drempel naar risicokapitaal voor de Limburgse KMO’s zo laag mogelijk te houden, introduceerde LRM twee standaardproducten: de Klimop-lening en de Plus-lening.

Wat risicokapitaal betreft, biedt LRM drie productbouwstenen:

 • Venture Capital
  Dit is een financiering door LRM met kapitaal voor ondernemingen in een vroeg ontwikkelingsstadium.
   
 • Private equity
  Hier gaat het om risicodragend vermogen van LRM dat bestemd is voor de financiering van ondernemingen in hun groeifase of in een situatie van reorganisatie.
   
 • Mezzanine
  De benaming voor achtergestelde leningen die tussen het eigen vermogen en de bank instaan.