Andere financieringsopties

Andere financieringsopties

LRM is een financiële investeerder. Zij komt in principe niet tussen in het dagelijkse management van een onderneming. De kwaliteit van de eigenaar-manager en van het managementteam vormt een sleutelcriterium bij elke investeringsbeslissing van LRM.

Een doordacht ondernemingsplan brengt de kansen van een investering in kaart (commercieel, technisch, organisatorisch en financieel). Een goed doordacht businessplan kost tijd, maar is noodzakelijk om een project te evalueren.
LRM investeert in bedrijven die activiteiten ontwikkelen in Limburg. Zo kan LRM investeren in buitenlandse bedrijven op voorwaarde dat deze bedrijven activiteiten ontplooien in Limburg. Anderzijds investeert LRM ook in Limburgse bedrijven naar aanleiding van buitenlandse financieringsprojecten, ten einde de Limburgse entiteit te versterken.

LRM treedt op als financiële partner voor opstart- en uitbreidingsinvesteringen, aandeelhouderswissels, familiale opvolgingen, buy-outfinancieringen en projectfinanciering. Elk dossier wordt op maat gestructureerd en houdt rekening met de behoefte van het bedrijf en de wensen van de partner. Om de drempel naar risicokapitaal voor de Limburgse KMO’s zo laag mogelijk te houden, introduceerde LRM twee standaardproducten: de Klimop-lening en de Plus-lening.

LRM bouwt haar aanbod op vanuit 5 productbouwstenen:

 1. Venture Capital
  Dit is een financiering door LRM met kapitaal voor ondernemingen in een vroeg ontwikkelingsstadium.
   
 2. Private equity
  Hier gaat het om risicodragend vermogen van LRM dat bestemd is voor de financiering van ondernemingen in hun groeifase of in een situatie van reorganisatie.
   
 3. Mezzanine
  De benaming voor achtergestelde leningen die tussen het eigen vermogen en de bank instaan.
   
 4. Plus-lening
  De PLUS-lening is bedoeld voor gevestigde, kleine, familiale ondernemingen in ambachtelijke industriële en dienstensectoren. Kwaliteitsvolle startende ondernemingen die van bij de start een winstgevende activiteit kunnen voorleggen komen ook in aanmerking. Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening zonder waarborgen voor KMO's die aanvullend wordt verstrekt op een Klimop-lening van LRM, bancaire kredieten en financiering met eigen middelen van de KMO zelf. Bankiers beschouwen het als bijkomend quasi-eigen vermogen en dus als hefboom voor meer bankfinanciering.

  De PLUS-lening wordt verleend voor bedragen van 250.000 tot 600.000 euro tegen een rentevoet van 6% op jaarbasis.
  Uit het businessplan moet blijken dat de KMO voldoende cashflows genereert om de lening te kunnen terugbetalen.

 5. Klimop-lening
  Deze lening is een laagdrempelige achtergestelde lening voor de kleine KMO’s met een maximum van 250.000 EURO.

Andere financieringsbronnen 
Grote bedrijven die door de crisis tijdelijk in financiële moeilijkheden zitten, kunnen een beroep doen op ‘replacement capital’ van LRM. 
Replacement capital is een achtergestelde lening waarmee het eigen vermogen en de solvabiliteit van het bedrijf versterkt worden. Om in aanmerking te komen, moeten de bedrijven structureel gezond zijn en hun langetermijntoekomstperspectief kunnen aantonen.

Naast LRM zijn er ook interessante overheidsinitiatieven op de markt zoals de waarborgregeling en de win-winlening van PMV en enkele financieringsmogelijkheden van het federale participatiefonds.