Andere financieringsopties

Andere financieringsopties

LRM is een financiële investeerder. Zij komt in principe niet tussen in het dagelijkse management van een onderneming. De kwaliteit van de eigenaar-manager en van het managementteam vormt een sleutelcriterium bij elke investeringsbeslissing van LRM.

Een doordacht ondernemingsplan brengt de kansen van een investering in kaart (commercieel, technisch, organisatorisch en financieel). Een goed doordacht businessplan kost tijd, maar is noodzakelijk om een project te evalueren.
LRM investeert in bedrijven die activiteiten ontwikkelen in Limburg. Zo kan LRM investeren in buitenlandse bedrijven op voorwaarde dat deze bedrijven activiteiten ontplooien in Limburg. Anderzijds investeert LRM ook in Limburgse bedrijven naar aanleiding van buitenlandse financieringsprojecten, ten einde de Limburgse entiteit te versterken.


Replacement Capital
Grote bedrijven die door de crisis tijdelijk in financiële moeilijkheden zitten, kunnen een beroep doen op ‘replacement capital’ van LRM. 
Replacement capital is een achtergestelde lening waarmee het eigen vermogen en de solvabiliteit van het bedrijf verstrekt wordt. Om in aanmerking te komen, moeten de bedrijven structureel gezond zijn en hun langetermijntoekomstperspectief kunnen aantonen.


PLUS-lening
De PLUS-lening is bedoeld voor gevestigde, kleine, familiale ondernemingen in ambachtelijke industriële en dienstensectoren. Kwaliteitsvolle startende ondernemingen die van bij de start een winstgevende activiteit kunnen voorleggen komen ook in aanmerking.Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening zonder waarborgen die aanvullend wordt verstrekt op bancaire kredieten en financiering met eigen middelen. Bankiers beschouwen het als bijkomend quasi-eigen vermogen en dus als hefboom voor meer bankfinanciering.

De PLUS-lening wordt verleend voor bedragen van 250.000 tot 600.000 euro tegen een rentevoet van 6% op jaarbasis.
Uit het businessplan moet blijken dat de KMO voldoende cashflows genereert om de lening te kunnen terugbetalen.
 

Andere financieringsbronnen 
Naast LRM zijn er ook interessante overheidsinitiatieven op de markt zoals de waarborgregeling en de win-winlening van PMV en enkele financieringsmogelijkheden van het federaal participatiefonds.