News - 12/07/22

LRM-magazine: Industrie 4.0 is vaak nog een hype. Wij willen die ontwikkeling mee versnellen

Smart manufacturing, smart industry of industrie 4.0: er zijn heel wat namen voor de volgende stap in onze industriële ontwikkeling. Wat valt precies onder deze vierde Industriële Revolutie en hoe ver staan we in Limburg? Joris Merckx, algemeen directeur van Thor Park, licht toe.

Joris Merckx - algemeen directeur Thor Park

Joris: “Waar automatisering de spil vormde van de vorige Industriële Revolutie, is connecteren het fundament van de vierde. We zitten op een enorme berg van data. Wanneer we de juiste data connecteren met de juiste machines, maakt dat het mogelijk om bijvoorbeeld processen bij te sturen en efficiënter te werken. Dat gebeurt tegenwoordig al in beperkte mate in slimme fabrieken, via Internet of Things, clouds, artificial intelligence…

Industrie 4.0 is tegenwoordig een hypewoord dat mensen te pas en te onpas in de mond nemen. Maar het is niet altijd zo evident. De mogelijkheden en technologie zijn er, maar een bestaand productieproces vertalen naar een smart proces? Dat gebeurt niet op een-twee-drie. Veel bedrijven staan aan het begin van de evolutie, maar weinigen gebruiken data al effectief om hun processen bij te sturen.”

Thor Park als hub in Limburg

“Vanop Thor Park willen we die ontwikkeling mee helpen versnellen. Ik ben zelf sinds eind 2020 algemeen directeur van Thor Park en werk samen met mijn team aan verschillende activiteiten.

Zo is er EnergyVille, een samenwerking met VITO, imec, KULeuven en UHasselt. Dat onderzoekscentrum focust op alles rond energietransitie. Denk aan zonnepanelen, batterijsystemen, gelijkstroomnetten, noem maar op.

In de IncubaThor zitten momenteel een dertigtal bedrijven: van jonge starters tot meer gevestigde waarden. Ze zijn voornamelijk toeleveranciers van de industrie, zoals software designers of consultants. Vol innovatieve ideeën die vertaald moeten worden naar de effectieve productieomgeving.

Een derde tak die we verder willen ontwikkelen en die belangrijk is voor smart manufacturing, is die van de slimme maakindustrie. Het is onze taak om een ecosysteem te creëren waarin we de ideeën van ondernemers en jonge bedrijven willen koppelen aan de knowhow van academische onderzoekers. Aan ons om hen te ondersteunen in de last mile.

Binnen dat kader is de samenwerking met de T2 Campus ook belangrijk, waarbij T2 staat voor Talent en Technology. Die campus wordt mee gedragen door VDAB, Syntra, PXL en Stad Genk. Mensen kunnen er opleidingen volgen over nieuwe systemen en technologieën.”

Render Smart Manufacturing Campus

Slimme maakcampus

“De slimme maakindustrie geven we een fysieke plek in onze slimme maakcampus, waarvan de eerste bouwfase deze zomer begint. We starten met de FacThory, waar we starters willen helpen om ideeën productierijp te maken: van idee (over prototype naar pilot) tot opschaling naar massaproductie. De bedoeling is niet om aan massaproductie te doen, maar om het effectieve productieproces uit te werken dat nadien in andere fabrieken kan worden uitgerold. We willen daar ook mensen in opleiden, met lesgevers uit de T2 Campus.

Daarnaast werken we aan het project Smart City Applications. We hebben het hier niet over een stad, maar een park of proeftuin van 93 hectare. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen hier experimenteren en slimme stadsapplicaties uittesten. En dat in real life omstandigheden. Niet in een labo, maar in gebouwen en op de volledige site. In echte fabrieken, in echte gebouwen, met echte machines en echte mensen.”

Thor Park