News - 28/03/20

Coronaondersteuning voor Limburgse bedrijfsleven

LRM investeert in bedrijven die zorgen voor economische groei en duurzame jobs in Limburg. We verschaffen risicokapitaal, aan zowel start-ups als groeiende KMO’s tot grote ondernemingen. Elke ondernemer met een beloftevol investeringsproject met impact op Limburg kan contact opnemen met LRM.

Onze investmentmanagers bekijken vervolgens samen met u of financiering mogelijk is.

Corona-maatregelen

De wereldwijde gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus heeft een ongeziene economische impact. Het is belangrijk dat overheden, banken en instanties alles uit de kast halen om de economische motor terug op gang te krijgen. Een uitweg zonder kleerscheuren is er helaas niet. Geen enkele maatregel is krachtig genoeg om het stilvallen van de economie te compenseren. LRM wil getroffen bedrijven waar mogelijk bijstaan met financieel advies en maatwerk om de komende periode te overbruggen en heeft daarvoor een aantal specifieke corona-gerelateerde maatregelen uitgewerkt:


1. Betalingsuitstel voor KlimOp- en Plus-leningen. Op 25 maart 2020 gaf LRM aan bedrijven de mogelijkheid om 6 maanden aflossingsvrij te gaan op hun KlimOp- of Plus-lening. De domiciliëringen worden in die zin aangepast en de looptijd van leningen wordt automatische verlengd. 

2. Huurders/gebruikers van incubatoren waarin LRM de meerderheid heeft, kregen een voorstel van betalingsuitstel voor de maanden april én mei 2020. Dat gebeurde in samenspraak met de andere aandeelhouders, vaak lokale besturen.

3. LRM biedt bedrijven financieel maatwerk. LRM heeft een breed arsenaal aan financiële producten (KlimOp, Plus-lening, mezzanine, risicokapitaal...) die 'corona proof' zijn en langetermijnsupport mogelijk maken.

4. ​​​​​LRM heeft een interne werkgroep van financieel experts opgestart. Zij bieden een klankbord voor ondernemers uit groei- en familiebedrijven. Het doel is om financiële assistentie te bieden aan ondernemers om een uitweg uit de crisis te zoeken. Al dan niet kan dat tot een engagement van LRM leiden.

5. ​LRM zet de KlimOp-leningen verder. Ten tijde van SALK werd 30 miljoen euro vrijgemaakt die grotendeels is toegewezen aan bedrijven. De KlimOp-lening wordt een permanent product in het leningsgamma en zorgt voor laagdrempelige financiering van bedrijven.

6. Ook voor bedrijven met locatienoden kan LRM met haar vastgoedportefeuille maatwerk aanbieden. LRM heeft diverse mogelijkheden om terreinen of hallen ter beschikking te stellen voor tijdelijke opslag. Enkele voorbeelden: de Ducatt-site (1,8ha + buitenopslag), Kristalpark III in Lommel (8ha verharde oppervlakte, overslagzone spoor & loskade), DronePort (deel landingsbaan & loods 27).Een overzicht van alle coronamaatregelen van overheden en banken ter ondersteuning van het bedrijfsleven, vind je op de website van het Vlaams Agentschap Ondernemen.

Wil je de mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken?