News - 24/02/20

Steun voor grootste drijvend zonnepark van Vlaanderen goedgekeurd

Drijvend zonnepark van zeven hectare komt op grens van Antwerpse gemeenten

Op 21 februari 2020 keurde de Vlaamse Regering het steunniveau goed voor Floating PV, het grootste drijvende zonnepark van Vlaanderen. Het park wordt gebouwd op zandgroeve ‘De Schans’ van Sibelco op de grens van de Antwerpse gemeenten Mol en Dessel. De zonnepanelen worden gemonteerd op een drijvende structuur van zeven hectaren. De installatie heeft een vermogen van zeven MWp en heeft een productie die overeenkomt met het jaarverbruik van 2.000 gezinnen. De elektriciteit van het drijvend zonnepark wordt lokaal maximaal door Sibelco verbruikt. De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, JM Recycling (onderdeel van Group Machiels), Luminus en Sibelco zijn de initiatiefnemers van dit innovatieve project.

Sibelco, de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, Luminus en Machiels startten in 2017 reeds met de ontwikkeling van het project. “Sibelco is door haar zandontginning eigenaar van heel wat grote groeves. Groeve ‘De Schans’ is bijvoorbeeld 70 hectaren groot en is door haar ligging dichtbij de fabriek perfect geschikt voor een drijvend zonnepark. Daarom hebben we in 2017 verschillende partners gecontacteerd om samen met ons het project uit te werken”, zegt Bart Van Herck, Country manager Sibelco Belgium.

Group Machiels is één van die partners die reeds diverse grootschalige zonneparken en  windmolenparken in Limburg realiseerde. Louis Machiels, voorzitter Raad van Bestuur: “Naast onze standaardinstallaties op commerciële daken en op de grond gemonteerde nutsparken is deze innovatieve realisatie op het water de perfecte manier om het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen te vergroten.”

Ook LRM zet haar schouders onder dit project. Tom Vanham, CEO van LRM: ”Door de bouw van Kristal Solar Park in Lommel heeft LRM heel wat ervaring met de ontwikkeling van grote zonneparken. Het drijvende park past mooi binnen de reeks van impactprojecten die LRM uitvoert om Vlaanderen te helpen bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen.”

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus besluit: “Luminus wilt een pioniersrol blijven spelen in de energietransitie. Daarom maken we jaar na jaar de nodige middelen vrij voor innovatieve projecten die bijdragen tot een groenere energietoekomst. Met dit baanbrekende initiatief zetten we alweer een stap in de goede richting. Bovendien kan de inzet van actieve koeling en dubbelzijdige panelen belangrijke kennis opleveren voor toekomstige projecten.”