News - 20/05/19

LRM keert dividend uit van 10 miljoen euro

Geert Bourgeois zet handtekening onder nieuwe samenwerkingsovereenkomst met LRM

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM viert dit jaar haar zilveren jubileum. LRM kreeg bij haar oprichting in 1994 de opdracht om de economische reconversie van de provincie Limburg op gang te trekken, om mijngebieden te saneren en alle sociale en milieutechnische gevolgen van de mijnsluitingen te beheren. Sinds 1999, het jaar dat LRM met bedrijfsinvesteringen startte, werd er 751,6 miljoen euro door middel van kapitaal en leningen geïnvesteerd in 396 bedrijven en 11 fondsen. LRM heeft zich in de voorbije kwarteeuw ontpopt tot een veelzijdige investeerder met een eigen vermogen van 401 miljoen euro (na dividenduitkering), 268 bedrijven in portefeuille, herboren mijnsites, bruisende bedrijvencampussen en incubatoren en 242 MW aan klimaatprojecten in beheer. Op de jaarvergadering van LRM (d.d. 20/05) ondertekent minister-president Geert Bourgeois formeel de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die LRM opnieuw vijf jaar zekerheid biedt.

Bij haar oprichting in 1994 kreeg LRM de opdracht om de Limburgse mijnsites te herbestemmen en om in te staan voor de opvolging van mijnschadedossiers, bemaling en het beheer van het Pensioenfonds van het Kempische Steenkoolbekken. Een kwarteeuw later zijn de voormalige mijnsites be-MINE, Terhills, C-Mine, Thorpark en Greenville ontdaan van de dikste laag mijnstof. Door economische, culturele, recreatieve en toeristische functies te combineren, kreeg elke site een nieuwe identiteit. Momenteel is de bouw van een vakantieresort op Terhills gestart en ligt op be-MINE de volgende fase qua herbestemming van het erfgoed op de tekentafel.

De heer Hugo Leroi, Voorzitter van LRM: “De eerste zorg van LRM na de mijnsluitingen was de sanering van de mijnsites. Nadat er eerst 500 hectare gesaneerde terreinen geschonken werden aan de natuur, ging LRM aan de slag met de resterende mijnterreinen en geklasseerde mijngebouwen. De mijnsites zijn door hun complexiteit en grootschaligheid nog niet afgewerkt. Ze hebben internationaal potentieel op vlak van toerisme, economische ontwikkeling en erfgoedbeleving, zeker als we ze onderling kunnen verbinden en internationaal positioneren. Binnen die pijler ligt er dus nog heel wat werk op de plank voor LRM, aangezien we ook verantwoordelijk zijn voor mijnschade, het Pensioenfonds van het Kempisch Steenkoolbekken en de eeuwige bemaling binnen de mijngebieden (wegpompen van oppervlaktewater). Zoals afgesproken in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, zal LRM daarvoor de nodige mensen en middelen blijven vrijmaken.”

751 miljoen euro geïnvesteerd in 20 jaar tijd

De tweede opdracht die LRM meekreeg bij haar oprichting, was om de Limburgse economische motor opnieuw te laten ronken. LRM zou risicokapitaal en bedrijfsfinanciering ter beschikking stellen van bedrijven. De Limburgse investeringsmaatschappij werd geconcipieerd als een rollend en zelf-bedruipend investeringsfonds dat rendementgedreven investeringen moet realiseren.

In het voorbije boekjaar was de dealflow opnieuw substantieel: er ging 66,6 miljoen euro aan risicokapitaal naar 73 verschillende investeringsdossiers. Sinds LRM in 1999 gestart is met bedrijfsinvesteringen, werd er 751,6 miljoen euro door middel van kapitaal (345,5 miljoen euro) en leningen (406,1 miljoen euro) geïnvesteerd in 396 bedrijven en 11 fondsen. Investeringen van LRM gebeuren traditioneel in de provincie Limburg, er moest steeds een duidelijke Limburglink aanwezig zijn. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst krijgt LRM meer mogelijkheden om te internationaliseren.

De heer Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM: “Bij LRM staat de deur steeds open voor ambitieuze bedrijven met groeiplannen of ondernemingen die in transitie zijn. Ik ben zeer tevreden over het feit dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ons toelaat om ook over de Limburgse grenzen te kijken. Dat geeft ons de ruimte om bedrijven én onze regio nog meer te laten groeien. De komende jaren zal onze primaire focus op Limburg en met uitbreiding de volledige Euregio liggen.”

“Het opzet is om bedrijvencommunity’s te verbinden, economische bruggen te slaan, maar ook om kansen te zoeken om ons innovatief vastgoed verder te internationaliseren. Daar is LRM nu ook al volop mee bezig. Vorige week zijn er op één week tijd twee internationale topbedrijven ingetrokken op Corda Campus: het Amerikaanse Magic Leap door de overname van start-up Mimesys, en het Franse beursgenoteerde bedrijf Soitec door de overname van EpiGaN. Elke euro die LRM investeert, zal niet noodzakelijk op Limburgse bodem gebeuren, maar moet wel steeds Limburg ten goede komen.”

Pionieren

Gedreven door ondernemers en ondernemerschap, heeft LRM steeds het voortouw genomen in het herprogrammeren van het economische DNA van Limburg. Waar de regio in het verleden voor economische voorspoed sterk afhankelijk was van een klein aantal grote internationale bedrijven en dominante sectoren, is economisch Limburg intussen sterk gediversifieerd. LRM heeft aan deze transformatie bijgedragen door te investeren in voortrekkersbedrijven, kennisinfrastructuur en innovatief vastgoed.

Hugo Leroi: “Nog voor de startershype, is LRM begonnen met de uitbouw van een netwerk van 9 thematische incubatoren. Ze zijn vandaag goed voor 306 startups en 1127 werknemers. Corda Campus groeide, door toedoen van LRM, uit tot een technologische hotspot. Binnenkort werken er opnieuw 5000 mensen op deze innovatiecampus en dat in 250 verschillende bedrijven. Dat zijn er evenveel als in de hoogdagen van Philips. En we zoeken nog steeds nieuwe niches op. Droneport in Sint-Truiden, met haar unieke luchtruim en testomgeving voor drones, ging in december open.”

Tom Vanham: “Ook op vlak van klimaat blijven we pionieren, door ofwel de grootste of de eerste te zijn. Kristal Solar Park, dat we samen met stad Lommel ontwikkelen, gaat nog voor de zomer live. Met 99,5 MWp, 302.000 zonnepalen en een oppervlakte van 200 voetbalvelden wordt dit voorlopig het grootste park in de Benelux. Het batterijpark met 140 Tesla powerpacks op Terhills is de eerste in haar soort dat gekoppeld werd aan de primaire reserve van Elia. En ook de eerste drijvende zonnepanelen van België zal LRM mee op haar conto mogen schrijven. LRM heeft een ingebakken drang naar innovatie, die ze ook op andere domeinen wil inzetten, denk daarbij aan mobiliteit en de reconversie van grote overheidsdomeinen en industrieparken.”

10 miljoen dividend

Op de jaarvergadering werden ook de jaarcijfers van 2018 bekendgemaakt. Ondanks een hoog investeringsritme en tegenvallende beurscijfers in het najaar van 2018, sluit LRM met een positief resultaat van 120.000 euro boekjaar 2018 af. Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM: “De eerder bescheiden winst, doet niets af aan de gezondheid van onze business. Ons investeringsritme ligt erg hoog. We investeerden de voorbije jaren vooral in innovatief vastgoed (campussen en incubatoren) en belevingsvastgoed (mijnsites). LRM heeft afgerond 170 miljoen aan beschikbare reserves. De vrije middelen van LRM worden belegd in afwachting van de aanwending op projecten waaraan ze toegewezen zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de realisatie van het vakantiepark op Terhills of aan ontwikkelingen op Corda Campus en Thorpark. De momentopname van deze enveloppe gebeurde zoals ons verplicht wordt op 31/12/2018, wat een barslecht beursmoment was. Diezelfde foto vandaag ziet er opnieuw veel positiever uit. Ook in 2019 zal LRM een hoog investeringsritme aanhouden.”

LRM keert over boekjaar 2018 opnieuw een dividend uit van 10 miljoen euro. Dat bedrag gaat naar het Vlaams Gewest, die deze som integraal doorstort naar de stichting Limburg Sterk Merk. Sinds haar oprichting in 1994, keerde LRM reeds 367 miljoen euro aan dividenden uit aan het Vlaams Gewest. Het dividend wordt voor de helft aangerekend op de winst en de overgedragen winst, en de andere helft op beschikbare reserves. LRM komt op deze manier haar inspanningsverbintenis rond het genereren van een dividend van 10 miljoen euro per jaar opnieuw na. Het eigen vermogen van LRM komt zodoende uit op 401 miljoen euro.