News - 08/05/17

Ontwikkeling Nieuwe Bunders in Maasmechelen goed voor 74ha nieuwe bedrijfsoppervlakte

De gemeenteraad van Maasmechelen heeft gisterenavond het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuwe Bunders. De gemeente zal hiervoor samenwerken met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg en de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Het terrein komt tegenover het bestaande terrein Oude Bunders aan de Rijksweg, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E314. Burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen: “De unieke locatie met directe verbindingen naar Vlaanderen, Luik, Nederlands Limburg en het Duitse Ruhrgebied is een belangrijke troef voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in Maasmechelen. Op termijn zullen er minstens 800 jobs gecreëerd worden op Nieuwe Bunders, wat van onschatbare waarde is voor de tewerkstelling in het Maasland.”

Reeds in 2013 werd het te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein Nieuwe Bunders herbestemd middels het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen’. Op vraag van de gemeente heeft POM Limburg vervolgens een masterplan laten opmaken voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het 74 ha grote bedrijventerrein. Na goedkeuring van het masterplan door de gemeente werd gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, POM Limburg en LRM. Nadat eerder POM Limburg en LRM deze overeenkomst reeds goedkeurden, heeft nu ook de Maasmechelse gemeenteraad ingestemd om met deze partijen de ontwikkeling van het terrein aan te vatten.      
 

Stijn Bijnens, CEO LRM: “POM Limburg zal in overleg en met financiële tussenkomst van LRM optreden als onteigenende instantie. De gronden worden vervolgens overgedragen aan LRM met het oog op de verdere ontwikkeling van het terrein, dat door LRM zal gebeuren. Het terrein is ideaal gelegen. Wij geloven in het potentieel van deze strategische locatie. Hiermee vervult LRM ten volle haar rol als investeringsmaatschappij die de verdere economische groei in Limburg ontgint en stimuleert.”

Opsteker voor het Maasland
De ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein Nieuwe Bunders zal een positief effect hebben op de tewerkstelling in de regio. Uitgaande van een bebouwingsgraad van 50% vloeroppervlakte op de verkoopbare percelen en de tewerkstellingsnorm van minimum 30 personen per bebouwde hectare, zouden er minstens 500 tewerkstellingsplaatsen worden gegenereerd door de realisatie van Nieuwe Bunders.

Erik Gerits, gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg: “Het Maasland heeft te kampen met een hoge werkloosheid en, in tegenstelling tot de andere Limburgse streken, een slinkend aantal arbeidsplaatsen. In dat opzicht was het voor POM Limburg vanzelfsprekend om de ontwikkeling van Nieuwe Bunders ten volle te ondersteunen. Bovendien past dit perfect in het SALK-uitvoeringsplan om het aanbod aan attractieve, hedendaagse bedrijventerreinen in de provincie te verhogen. De ontwikkeling van Nieuwe Bunders is een enorme opsteker voor de economie in het Maasland en bij uitbreiding in de hele provincie.”

Schepen Erik Kortleven: “De ontwikkeling van Nieuwe Bunders is een perfecte aanvulling op het bestaande terrein Oude Bunders, waar de afgelopen jaren sterk werd ingezet op revitalisering en benutting. Met Nieuwe Bunders streven we naar een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein met performante nutsvoorzieningen en hoogwaardige faciliteiten voor bedrijven. Als gemeente zullen we alles in het werk stellen om kandidaat-bedrijven ten volle te ondersteunen wanneer ze zich hier willen vestigen, bijvoorbeeld door een snelle aflevering van de nodige vergunningen. Voor algemene informatie over dit project kan men mailen naar nieuwebunders@maasmechelen.be

Meer info en contact:
POM Limburg
Erik Gerits – voorzitter – 011 23 76 74 – info@pomlimburg.bewww.pomlimburg.be

LRM
Goele Lemmens – persverantwoordelijke LRM – 0474 21 30 87– g.lemmens@lrm.be

Gemeente Maasmechelen
Raf Terwingen – burgemeester – 0475 26 09 02
Erik Kortleven – schepen van economie – 0479 58 34 40