Business funding

Business funding

  • Plus-lening
    De PLUS-lening is bedoeld voor gevestigde, kleine, familiale ondernemingen in ambachtelijke industriële en dienstensectoren. Kwaliteitsvolle startende ondernemingen die van bij de start een winstgevende activiteit kunnen voorleggen komen ook in aanmerking. Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening zonder waarborgen voor KMO's die aanvullend wordt verstrekt op een Klimop-lening van LRM, bancaire kredieten en financiering met eigen middelen van de KMO zelf. Bankiers beschouwen het als bijkomend quasi-eigen vermogen en dus als hefboom voor meer bankfinanciering.

    De PLUS-lening wordt verleend voor bedragen van 250.000 tot 600.000 euro tegen een rentevoet van 6,5% op jaarbasis.

    Uit het businessplan moet blijken dat de KMO voldoende cashflows genereert om de lening te kunnen terugbetalen.